www.rieputesti.com vispārējie lietošanas noteikumi

1. Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija

www.rieputesti.com pakalpojuma sniedzējs ir

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Mūsu kontaktinformācija

Tālrunis: +49 (0) 511 87 98 92 80 (Pi. - Pk., plkst. 7-22)
Fakss: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-pasts: info@delti.com
Vietne: www.delti.com

Informācija par uzņēmumu

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Rainer Binder
Valde: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Juridiskā adrese: Hannovere
Reģistrācijas tiesa: piekritīgā tiesa: Hannovere, HRB 58026
PVN maks. Nr.: DE 812759861

2. Piekritība

(1) www.rieputesti.com ir paredzēts patērētājiem, kas vēlas internetā iegūt informāciju par riepām. Vietnes lietotāji saņem bezmaksas transportlīdzekļu un motociklu riepu pieredzes ziņojumus un novērtējumus.

(2) Šie vispārējie lietošanas noteikumi ir spēkā www.rieputesti.com lietošanas laikā (nereģistrētiem lietotājiem) un reģistrācijas brīdī (reģistrētiem lietotājiem) to jaunākajā versijā.

(3) Lietojot www.rieputesti.com vai šajā vietnē piedāvātos pakalpojumus, lietotājs pilnībā piekrīt šīs vietnes lietošanai un atbilstošajiem, spēkā esošajiem lietošanas noteikumiem.

3. Individuāls saturs

Uzņēmums “Delticom AG” saskaņā ar vispārējiem likumiem ir atbildīgs par individuālo saturu, kuru iespējams atvērt www.rieputesti.com piedāvājuma ietveros. Spēkā ir atbildības ierobežojumi saskaņā ar šo lietošanas noteikumu 10. pantu.

4. Citu piedāvātāju saturs

(1)  Uzņēmums “Delticom AG” piešķir lietotājiem iespēju www.rieputesti.com publicēt noteiktu informāciju, lai to varētu aplūkot citi lietotāji. Šī iespēja pamatā ir pieejama bez maksas - izņēmumiem ir nepieciešama īpaša vienošanās. Šis saturs (turpmāk tekstā „Lietotāju saturs“) ir:

- riepu vērtējumi;

- pieredzes ziņojumi;

- attēli;

- video.

(2) Lietotāju satura publicēšanu nav iespējams apstrīdēt tiesā, ne arī citādi piespiest vai pieprasīt. Nav lietotāju satura publicēšanas tiesību.

(3) Lietotāju satura publicēšana www.rieputesti.com nav tiesiski saistošs izteikums vai secinājums, novērtējums vai ieteikums, ko sniedz uzņēmums “Delticom AG”, bet gan tikai lietotāju domas. Uzņēmums “Delticom AG” nepārņem lietotāju saturu savā īpašumā un kā arī neatbild par šo saturu pareizību, aktualitāti un/vai pilnību.

(4) Uzņēmuma “Delticom AG” pienākums nav visaptveroši pārbaudīt un kontrolēt lietotāju satura tiesiskumu. Uzņēmumam “Delticom AG” saņemot norādes par likumdošanas un/vai tiesību pārkāpumiem, tas darīs visu iespējamo, lai šo pārkāpumu novērstu. Papildu regulējums ir iekļauts 5. pantā.

5. Aizsardzības tiesības un tiesību īstenošana

(1) Vietnē www.rieputesti.com publicētais saturs/dati (piemēram, izstrādājumi, zīmoli, logotipi, uzņēmumu nosaukumi u.t.t., informācija, ziņojumi, attēli, video), iespējams, ir tiesiski aizsargāti.

Lietotājs piešķir “Delticom AG” neierobežotas bezmaksas tiesības saglabāt, pavairot viņa ievietoto lietotāja saturu, un piešķir jebkādas citas šobrīd zināmas lietošanas un pārvaldības tiesības, lai varētu rīkoties ar šo saturu un to publicēt jebkurā www.rieputesti.com vietā vai arī citā ar to saistītā medijā, īpaši padarot to publiski pieejamu un arī citādi padarīt to pieejamu. Viņš piešķir “Delticom AG” tiesības nodot lietotāja satura licenci saistītajiem uzņēmumiem.

(2) Lietotāju satura tiesību nodošana ir beztermiņa. Lietotājs šo tiesību piešķiršanu jebkurā brīdī var atcelt, izdzēšot savu publikāciju.

(3) Lietotājs garantē, ka viņam ir neierobežotas tiesības piešķirt uzņēmumam “Delticom AG” šīs tiesības minētajā apjomā.

(4) Ja rodas aizdomas, ka vietnē www.rieputesti.com ir pārkāptas autortiesības, nekavējoties informējiet mūs par to, izmantojot e-pastu info@delti.com, lai “Delticom AG” to varētu pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā veikt darbības, lai novērstu šo pārkāpumu. “Delticom AG” patur tiesības bloķēt un/vai pilnībā dzēst lietotāju saturu, kā arī lietotāju profilus.

Papildus tam “Delticom AG” ir šādas tiesības:

- saturu izmantot tiešsaistes reklāmas mērķiem saviem piedāvājumiem un ar to saistīto uzņēmumu piedāvājumiem,

- lietošanas tiesības licencēt trešajām personām, ja satura lietošana ir nepieciešama trešo personā tiešsaistes platformās.

6. Lietotāju saturu ievietošana

(1) Lietotāju satura publicēšanas priekšnoteikums attiecas uz reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem.

(2) Lietotāji apņemas neievietot saturu, kas:

- pārkāpj trešo personu tiesības, piemēram, autortiesības, preču zīmju tiesības, patentu, zīmolu vai pakalpojumu aizsardzības tiesības, personīgās tiesības, datu aizsardzības tiesības vai īpašumtiesības;

- ir apvainojošs, apdraudošs, mudinošs, apmelojošs, aicinošs uz vardarbību;

- ir pornogrāfisks, ietekmē jauniešus, ir rasistisks, naudu kurinošs vai citādi sodāms/prettiesisks;

- ir nepatiess.

(3) Minimālais vecums lietotāju satura publicēšana ir 18 gadi.

(4) Lietotājiem ir aizliegts citiem lietotājiem vai trešajām personām no www.rieputesti.com sūtīt reklāmu. Tas attiecas arī uz atbilstošu saišu izveidi. Izstrādājumu pozitīva attēlošana šajā gadījumā netiek uzskatīta par reklāmu, ja tā atbilst 6. panta 5. daļas priekšnoteikumiem.

(5) Lietotāju riepu vērtējumiem (ieskaitot izteikumus lietotāju profilos, attēlu komentāros, attēlos, video) jāatbilst šādiem priekšnoteikumiem. Lietotājam:

- jānodrošina pareiza sava novērtējuma piesaiste kādai riepai;

- jāsniedz kādas riepas vērtējums tikai tādā gadījumā, ja viņš pats ir lietojis vērtējamo riepu; 

- jāsniedz patiesa informācija par riepu, tās lietošanas un braukšanas īpašībām vai citām īpašībām/notikumiem; 

- nepublicē saturu par samaksu vai atlīdzību naudā;

- nesniedz vērtējumu vai neievieto attēlu, ja viņš ir vērtējamās riepas ražotāja darbinieks, īpašnieks vai operators vai arī rīkojās viņa uzdevumā. Tas pats attiecas uz uzņēmumu darbiniekiem, kas ir ekonomiski saistīti ar vērtējamās riepas ražotāju, kā arī ar tā pilnvarotajiem;

- nesniedz vērtējumus, kuros tiek izcelta ražotāja vai “Delticom AG” neslavas celšana vai arī galvenais mērķis nav sniegt lietišķu un neitrālu riepas novērtējumu;

- neievieto attēlus un video, kuros ir iespējams identificēt cilvēkus, vai arī kuru publicēšanai viņam nav tiesību.

7. Datu aizsardzība

(1)  Personīgie dati, kurus lietotājs nodod, izmantojot www.rieputesti.com, tiek lietoti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem, kā arī mūsu spēkā esošo datu aizsardzības paziņojumu. Tos iespējams atvērt šeit.

(2) Aizliegts nolasīt, saglabāt un nodot tālā citu lietotāju personīgos datus, izņemot ja tas tiek darīts atbilstoši piedāvājuma lietošanai saskaņā ar noteikumiem. Lietotāji nekādā gadījumā neizpauž viņiem zināmus vai arī uzzinātus personīgos datus, ja vien tos skartā persona nav publiskojusi pati.

8. Atbrīvojums no atbildības

Lietotājs apņemas “Delticom AG” atbrīvot no visām trešo personu prasībām, ieskaitot piemērotajām vai likumdošanā noteiktajām aizstāvības izmaksām, kas rodas lietošanas noteiktumu vai garantijas pārkāpšanas dēļ. Lietotājs atbalsta “Delticom AG” noraidot šādas prasības - īpaši nododot visu aizstāvībai nepieciešamo informāciju.

9. Reģistrācija

(1) Visiem lietotājiem jebkurā brīdī iespējams bez maksas izveidot lietotāja kontu (reģistrācija).

(2) Lai veiktu reģistrāciju vietnē www.rieputesti.com, lietotājam jābūt vismaz 18 gadu vecam. 

(3) Jebkurš lietotājs apņemas savas reģistrācijas ietvaros sniegt pareizu un pilnīgu informāciju un nepārkāpt trešo personu tiesības. Trešo personu tiesības tiek pārkāptas arī tādā gadījumā, ja bez piekrišanas tiek izmantota trešo personu personīgā informācija vai citi dati, piemēram, vārds vai e-pasta adrese. Aizliegta reģistrācija vairākas reizes. Reģistrētie lietotāji savu pieteikšanās informāciju jebkurā brīdī drīkst izmainīt vai atjaunināt.

(4) Reģistrētajiem lietotājiem ar viņiem piešķirto vai viņu izvēlēto slepeno piekļuves informāciju (piemēram, paroli) jārīkojas atbildīgi. Katram reģistrētajam lietotājam piekļuves informācijas pazaudēšanas vai neatļautas lietošanas gadījumā nekavējoties par to jāinformē “Delticom AG”. “Delticom AG” ir tiesības bloķēt piekļuvi vietnes www.rieputesti.com lietotāja kontam, ja pastāv aizdomas, ka to lieto nepilnvarotas trešās persona; lietotājs par šo faktu saņem informāciju.

(5) Pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, “Delticom AG” var dzēst lietotāja ievietoto vai ar viņu citādi saistīto saturu un informāciju. Papildus tam “Delticom AG” var pilnībā vai īslaicīgi bloķēt lietotāja tiesības izmantot piedāvājumu.

(6) Apzināti pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, lietotājs vienlaikus ar atbildību pret “Delticom AG” nes atbildību arī likumdošanas ietvaros par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kā arī īpašuma bojājumiem. Paturam tiesības izvirzīt arī visas citas prasības.

(7) Jebkurā brīdī bez laika ierobežojuma iespējams atteikties no sava lietotāja konta, to izdzēšot vai arī nosūtīt e-pastu “Delticom AG”.

(8) ”Delticom AG” patur tiesības bez iemeslu norādīšanas 2 nedēļu laikā izbeigt reģistrāciju. Tiesības pārtraukt reģistrāciju bez termiņa ierobežojuma svarīga iemesla dēļ paliek spēkā. Kā svarīgs iemesls īpaši ir šajos lietošanas noteikumos norādīto pienākumu pārkāpšana.

(9) Atteikšanās vai cita līguma pārtraukšanas iemesla dēļ “Delticom AG” patur tiesības bloķēt vai dzēst lietotāja ievietoto lietotāja saturu. Nav lietošanas vai bloķēšanas pienākuma.

10. “Delticom AG” garantija/atbildība

(1) “Delticom AG” neuzņemas garantiju par vietnē www.rieputesti.com esošās informācijas pilnīgumu, aktualitāti, pareizību, tiesiskumu vai citu kvalitāti. “Delticom AG” piedāvā šo informāciju tika lietotāja orientēšanās nolūkos. “Delticom AG” neuzņemas garantiju, ka lietotājs tiešām ir ievietotā lietotāja satura tiesību īpašnieks.

(2) Papildus tam “Delticom AG” neuzņemas atbildību, ka vietnē www.rieputesti.com attēlotais saturs nesatur vīrusus vai citas īpašības, kas var izraisīt kaitniecisku vai iznīcinošu iedarbību. Lietotājs pats ir atbildīgs atbilstoši aizsargāt savas datu apstrādes ierīces.

(3) “Delticom AG” līguma vai ārpus līguma prasību gadījuma atbild tikai par zaudējumiem, kas ir radušies tīšas vai rupjas nolaidības dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas ir radušies tādu pienākumu vieglas nolaidības neievērošanas rezultātā, kas lietotājam nodrošina noteikumiem atbilstošu šī līguma īstenošanu un uz kuru izpildi tādēļ paļaujas līgumslēdzēju puses (kardinālie pienākumi). Pēdējā gadījumā atbildība ir ierobežota līdz līguma noslēgšanas brīdī paredzēto, līgumam tipisko zaudējumu apjomam. Paredzētais atbildības ierobežojums nav spēkā dzīvības, ķermeņa un veselības apdraudējuma gadījumā, uz kuru attiecas ražojumu atbildības likums, kā arī uzņemoties precīzas garantijas.

11. Vietnes nodrošināšana

 (1) “Delticom AG” nenodrošina nepārtrauktu vietnes www.rieputesti.com lietojamību vai piedāvājumu pieejamību; un līdz ar to neuzņemas atbildību un neatbild par tehniskām aizkavēm, pārtraukumiem vai atteicēm.

(2) “Delticom AG” patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma veikt sniegtās informācijas izmaiņas, papildinājumus vai dzēšanu, kā arī pilnībā vai daļēji bloķēt, izmainīt, papildināt, dzēst vai arī pilnībā pārtraukt vietnes www.rieputesti.com darbību.

(3) Aizliegts jebkādā veidā traucēt vietnes www.rieputesti.com darbību, piemēram, mēģinot apiet drošības funkcijas, veikt datorsistēmu, serveru, maršrutētāju vai citu, internetam pieslēgtu ierīču izmaiņas, nodrošināt tām neatļautu piekļuvi vai arī jebkādā veidā traucēt šo sistēmu/ierīču darbību.

(4) “Delticom” neatbild par datu zaudējumiem.

12. Piemērojamie tiesību akti, piekritīgā tiesa un citi noteikumi

(1) “Delticom” lietotājam var sniegt skaidrojumus pa e-pastu, faksu vai vēstulē, ja Vispārējos darījumu noteikumus nav noteikts citādi. Papildus tam “Delticom” reģistrētam lietotājam var sniegt informāciju vietnes www.rieputesti.com pastkastē.

(2) Piekritīgā tiesa atrodas “Delticom AG” reģistrētajā adresē, Hannoverē.

(3) Spēkā ir Vācijas tiesības, izslēdzot starptautiskās privātās tiesības un ANO tirdzniecības tiesības.

13. Atruna par līguma darbības turpināšanos

Ja kāds no šīs vienošanās punktiem pilnībā vai daļēji zaudē savu spēku vai arī tā tiesiskā darbība vēlāk mainās, pārējie noteikumi paliek spēkā. Spēku zaudējošo noteikumu vietā stājas spēkā likumdošanas regulējums.